Διαγωνισμός

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/11/2021 12:49
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2021 12:49
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
266
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
9749.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ-(ΜΕΘΕΞΙΣ)

Υπό Προμήθεια Είδη