Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/11/2021 13:48
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2021 13:48
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
268
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1381.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη