Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 15:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 15:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
270
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1281
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΓΥΥ46906Α-ΝΕΨ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΩ, ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη