Διαγωνισμός

ΤΡΟΦΙΜΑ 14

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΟΦΙΜΑ 14
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/06/2022 18:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/06/2022 18:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
399
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ψ7ΞΘ46906Α-Ι2Η
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρατηρήσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
α) Για τα Είδη των ομάδων Κρέας Νωπό / Κατεψυγμένο, Πουλερικά Νωπά / Κατεψυγμένα, Ψάρια Κατεψυγμένα, και Ελαιόλαδο, το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό % της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως θα αποτυπώνεται στο εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
β) Για τα είδη της ομάδας Οπωροκηπευτικά το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό % της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως θα αποτυπώνεται στο εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης και
γ) Για τα είδη των υπολοίπων ομάδων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ.

ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.

Κωδικοί CPV

  • (15800000-6): Διάφορα προϊόντα διατροφής

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη