Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/06/2022 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2022 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/06/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
403
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
9429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
61374906Α-Ζ7Υ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
1741
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΩ

Υπό Προμήθεια Είδη