Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΚΤΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΚΤΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/06/2022 09:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2022 09:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/06/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
404
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7123
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ψ7Ψ246906Α-Ι11
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
336
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
DETOX

Υπό Προμήθεια Είδη