Διαγωνισμός

BROTHER TONER ΣΥΜΒΑΤΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
BROTHER TONER ΣΥΜΒΑΤΑ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 11:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 11:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/06/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
407
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1281
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
66ΥΜ46906Α-ΤΓΒ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

BROTHER TONER 2710DN-2370DN  (TN2420-2410) ΣΥΜΒΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη