Διαγωνισμός

EIΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
EIΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/04/2023 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/04/2023 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/04/2023 15:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
538
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
7123
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6Γ6Ν46906Α-ΡΑΑ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Κ.Ψ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη