Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/05/2023 12:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2023 12:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/05/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
544
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
23REQ012700388
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
64ΧΣ46906Α-9ΩΞ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10725/18-05-2023
Αριθμός Απόφασης:
6ΕΖΛ46906Α-ΛΗΘ
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ Πρωτ. 10725/18-05-2023

ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012701502

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΕΖΛ46906Α-ΛΗΘ

Κωδικοί CPV

  • (15800000-6): Διάφορα προϊόντα διατροφής

Υπό Προμήθεια Είδη