Διαγωνισμός

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/05/2023 14:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2023 14:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/05/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
545
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
23PROC012705404
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
9ΚΣ346906-7ΗΞ και 64ΧΣ46906Α-9ΩΞ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10778/18-05-2023
Αριθμός Απόφασης:
6ΔΟΤ46906Α-Τ67
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ Πρωτ. 10778/18-05-2023

ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012705404

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΔΟΤ46906Α-Τ67

Κωδικοί CPV

  • (15500000-3): Γαλακτοκομικά προϊόντα

Υπό Προμήθεια Είδη