Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΨΝΘ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΨΝΘ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/05/2023 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2023 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/05/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
546
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
9ΚΣ346906Α-7ΗΞ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη