Διαγωνισμός

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΨΝΘ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΨΝΘ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/05/2023 09:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2023 09:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/05/2023 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
547
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
9Ο0Ξ46906Α-87Ι
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρατηρήσεις

1. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15000 (6000 LARGE, 7000 MEDIUM, 2000 SMALL)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ XΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10000 ( 4000 LARGE, 5000 MEDIUM, 1000 SMALL)

Υπό Προμήθεια Είδη