Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΨΥ ΒΔ/ΤΟΜΕΑ»

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΨΥ ΒΔ/ΤΟΜΕΑ»
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/03/2024 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/03/2024 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/04/2024 17:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
635
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
9749.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
24PROC014483712
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΘΒΧ46906Α-66Π και ΨΜΦΞ46906Α-ΧΑΦ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6599/27-03-2024
Αριθμός Απόφασης:
97Ξ546906Α-73Ζ
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Κ.Ψ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΨΥ ΒΔ/ΤΟΜΕΑ» (CPV 44621220-7), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

ΑΔΑ 6ΔΟ646906Α-ΨΝ4

ΑΔΑΜ 24PROC014483712

Κωδικοί CPV

  • (44621220-7): Λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Υπό Προμήθεια Είδη