Διαγωνισμός

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/01/2024 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/01/2024 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/01/2024 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
625
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΓ7Ι46906Α-Ι3Δ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3546/17-01-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρατηρήσεις

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Υ/Δ Ν.1599/1986 ΟΤΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη