Διαγωνισμός

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
Φορέας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/02/2024 11:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/02/2024 11:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2024 08:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
634
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΚΡ546906Α-ΒΒΖ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6106/14-02-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρατηρήσεις

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Υ/Δ Ν.1599/1986 ΟΤΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη